Behandling av MPS-sjukdomar

Enzymbehandling finns utvecklad och godkänd för Hurler, Hunter och Marateaux Lamy. Enzymbehandling kan stoppa upp progressen av sjukdomen i de flesta organ bortsett från det centrala nervsystemet, man kan även se förbättringar av många organ. Benmärgstransplantation utförs på Hurler och Marateaux Lamy men rekommenderas inte för de andra MPS sjukdomarna. Benmärgstransplantation vid MPS I i ett tidigt skede kan rädda det centrala nervsystemet och många andra organ men skelettproblem kan ändå uppstå. Mycket forskning pågår om hur man skall kunna behandla hjärnan och det centrala nervsystemet, mer om det finns att läsa under aktuell forskning. MPS sjukdomar ger påverkan på många organ och det är viktigt att man känner till de komplikationer som kan inträffa så att man kan förebygga dem om möjligt, eller åtminstone kunna behandla dem på rätt sätt och i god tid.

Läs mer om hur de olika MPS sjukdomarna kan behandlas genom att klicka på länkarna

MPS I Hurler behandling

MPS II Hunter behandling

MPS III Sanfilippo behandling

MPS IV Morquio behandling

MPS VI Marateaux-Lamy behandling

MPS VII Sly behandling

Sjukgymnastik och ortopedi

Anaesthesia and airway management in mucopolysaccharidosis

Narkosrisker vid Hurler Syndrom

Narkosrisker vid Hunter syndrome

Narkosrisker vid Sanfilippo syndrom

Narkosrisker vid Morquio Syndrom