Läkare i Sverige som ansvarar för barn med MPS sjukdomar

Barnneurolog/Docent Niklas Darin                                                                                                                                                                                     Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus 416 85 Göteborg                                                                                                                                    niklas.darin@vgregion.se

 

Karin Naess överläkare

Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset,

Huddinge, 141 86 Stockholm: ,

tel 08-585 800 00