Expertteam för MPS-sjukdomar i Sverige

 

Centrum för medfödda Metabola sjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset, Solna vx 08-517 700 00

Anna Steckséns gata 47,       171 76 Stockholm

  • Barnneurolog Karin Naess e-post karin.naess@ki.se
  • Barnneurolog Sofia Ygberg
  • Barnsjuksköterska Ylva Beckman

 

 

Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus i Göteborg vx 031-3421000

Barnneurologmottagningen,  416 85 Göteborg

  • Barnneurolog/Docent Niklas Darin e-post niklas.darin@vgregion.se
  • Barnneurolog Kalliopi Sofou
  • Barnneurolog Andri Savvidou
  • Barnsjuksköterska Veronica Hübinette veronica.hubinette@vgregion.se tel 0736-601689
  • Fysioterapeut Elke Schubert
  • Arbetsterapeut Elle Odeus

 

Skånes Universitetssjukhus i Lund Barnmedicin vx 046-171000

Barnneurolog/Docent Erik Eklund e-post erik.eklund@skane.se