Styrelsen

 

 

Ordförande

Oskar Ahlberg

Kassör

Ying

Sekreterare

Hasse

Hasse Håkanssons foto.

Ledamot

Veronica

Ledamot

Susanne

Ledamot

Kalle

 

Suppleant

Rajendra

Suppleant

Magnus

Adjungerande suppleant

Caroline

Valberedning

Ulf

 

Valberedning

 

Revisor

Leif