MPS-föreningens familjekonferens är den 12-15 augusti

i Stockholm. Läs mer och anmäl er här på länken

Den 16:e Världskonferensen om MPS-sjukdomar

Blir ett onlineevent den 23-25 juli 2021 på grund av pandemin se websida

Covid-19 och MPS

Angående Covid-19 så hänvisar vi till

 

 

 

 

 

MPS_europe_logo

 

 

HealthFlex

 

Eurordis, Rare Diseases Europe                    

Det är nu som räknas: Handbok i medicinsk omvårdnad av personer med flerfunktionshinder