16:e världskonferensen om MPS sjukdomar kommer hållas i Barcelona 31 juli-2 augusti 2020 se websida

 

Se filmen från den 15:e världskonferensen om MPS sjukdomar i SanDiego 1-4 augusti 2018.

15th international Symposium on MPS diseases

 

Se filmen från den 14:e världskonferensen om MPS sjukdomar i

Bonn 2016  

International MPS Conference and Symposium 2016

 

 

Guide om vad man har för rättigheter både ekonomiskt och i sjukvården

       

                           

 

Det är nu som räknas: Handbok i medicinsk omvårdnad av personer med flerfunktionshinder