Internationella MPS-dagen 15 maj, läs mer här

Digitalt Årsmöte för MPS-föreningen 17 maj kl 16.00 via Zoom

länk skickas till medlemmar via mail

 

Covid-19 och MPS

Angående Covid-19 så hänvisar vi till

 

Världskonferensen i Barcelona

Den 16:e världskonferensen om MPS sjukdomar som skulle hållits i Barcelona 31 juli-2 augusti 2020 är uppskjuten pga Covid-19 och kommer istället att hållas samma tid 2021 se websida

 

Guide om vad man har för rättigheter både ekonomiskt och i sjukvården

       

                           

 

 

Det är nu som räknas: Handbok i medicinsk omvårdnad av personer med flerfunktionshinder