Medlemskap

Svenska MPS-föreningen har två olika typer av medlemskap; medlem och stödmedlem.

Medlem

Medlemsavgiften för medlemmar dvs diagnosbärare, föräldrar eller närstående till en person med MPS-diagnos (diagnosbärare) är 150 kr/år och person, alternativt 300 kr/år och familj.

Läs mer om Aktivt medlemskap genom att klicka på knappen ovan.

Stödmedlem

Medlemsavgiften för ett års stödmedlemskap är 60 kr/år och person, alternativt 150 kr/år och familj. Både barn och vuxna kan vara stödmedlemmar. Naturligtvis så får man betala in en större summa om man vill.

Läs mer om Stödmedlemskap genom att klicka på knappen ovan.