Medlemskap

Svenska MPS-föreningen har två olika typer av medlemskap; aktiv medlem och stödmedlem.

Aktiv medlem

Medlemsavgiften för aktiva medlemmar dvs diagnosbärare, föräldrar eller närstående till ett MPS-barn (diagnosbärare) är 150 kr/år och person, alternativt 300 kr/år och familj.

Läs mer om Aktivt medlemskap genom att klicka på knappen ovan.

Stödmedlem

Medlemsavgiften för ett års medlemskap är 60 kr/år och person, alternativt 150 kr/år och familj. Både barn och vuxna kan vara medlemmar. Naturligtvis så får man betala in en större summa om man vill.

Läs mer om Stödmedlemskap genom att klicka på knappen ovan.