Stödmedlem

Bli Stödmedlem i Svenska MPS-föreningen
Skulle du vilja stödja Svenska MPS-föreningen genom att bli en stödmedlem? Alla som vill får gärna bli en MPS-kompis! Vänner, släkt, arbetskamrater, klasskompisar, läkare – alla som är intresserade av att hjälpa till med sitt stöd till föreningen.

Varför skall jag bli stödmedlem?
Tillsammans blir vi starkare! Vi är ett fåtal familjer med MPS-sjukdomar i Sverige och vi skulle behöva ditt stöd och medlemskap för att kunna bli en större förening. En större förening har större möjligheter att kunna påverka och förändra, och vi vill kunna förbättra livsvillkoren för våra barn och se till att våra barn får bästa möjliga vård och behandling.

Hur blir jag stödmedlem / MPS-kompis?
Medlemsavgiften för ett års medlemskap är 60 kr/år och person, alternativt 150 kr/år och familj. Både barn och vuxna kan vara medlemmar. Naturligtvis så får man betala in en större summa om man vill.

Använd swishkoden här intill eller betala in medlemsavgiften på föreningens plusgirokonto 161 58 70-1 senast den 30 april för det aktuella verksamhetsåret. (Exempelvis 30 april 2024 för verksamhetsåret 2024)

Ange: Typ av medlemskap i Svenska MPS-föreningen, namn, adress och födelsedata. De första sex siffrorna i personnumret är viktiga för att du ska kunna registreras som medlem. Betalar man medlemskap för en hel familj är vi tacksamma om man vill skriva allas namn och födelsedata. Ange en e-postadress så att vi lättare kan bekräfta ditt medlemskap och så att vi i framtiden kan skicka utskick via e-post, dels för miljöns skull och dels för att vi då kan använda pengarna så att de gynnar MPS barnen bättre.

Om du inte får plats att skriva både namn, födelsedata, adress och e-post på inbetalningen så ber vi dig mejla till oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..