Om Svenska MPS-föreningen

Svenska MPS-föreningen verkar för att förbättra livsvillkoren för familjer som lever med MPS-sjukdom genom att 

- öka kunskapen om sjukdomarna i sjukvården, samhället och hos familjerna.
- arbeta för tidig diagnostik, rätt uppföljning, och snabb tillgång till behandling
- förmedla information om pågående forskning och internationella initiativ.
- föra samman familjer för att minska känslan av ensamhet, och möjliggöra erfarenhetsutbyte.

MPS-föreningen anordnar årliga möten, familjeläger vartannat år, samt stödjer familjerna att delta i världskonferenserna vartannat år.

Image