Medlem

MEDLEMSKAP, dvs för diagnosbärare med familj och närstående

Medlemskap är endast till för den som själv har, eller om man inom familjen har, eller om man är närstående till en person med en MPS-diagnos. Som medlem får du information från föreningen skickad direkt till dig. Medlemmar får ett Nyhetsbrev (ett brev till samtliga medlemmar skrivna på samma adress) hemskickat i brevlådan någon eller några gånger per år. Medlemmar får även utskick av aktuell information via mejl från föreningen direkt till medlemmens e-postadress.

Medlemsavgiften för medlemmar dvs diagnosbärare, föräldrar eller närstående till en person med MPS (diagnosbärare) är 150 kr/år och person, alternativt 300 kr/år och familj.

Använd swishkoden här intill eller betala in medlemsavgiften på föreningens plusgirokonto 161 58 70-1 senast den 30 april för det aktuella verksamhetsåret. (Exempelvis 30 april 2024 för verksamhetsåret 2024)

Ange: Typ av medlemskap i Svenska MPS-föreningen, namn, adress och födelsedata. De första sex siffrorna i personnumret är viktiga för att du ska kunna registreras som medlem. Betalar man medlemskap för en hel familj är vi tacksamma om man vill skriva allas namn och födelsedata. Ange en e-postadress så att vi lättare kan bekräfta ditt medlemskap och så att vi i framtiden kan skicka utskick via e-post, dels för miljöns skull och dels för att vi då kan använda pengarna så att de gynnar MPS barnen bättre.

Om du inte får plats att skriva både namn, födelsedata, adress och e-post på inbetalningen så ber vi dig mejla till oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..